FAQs Complain Problems

३ नं वडा कार्यालय

होमनाथ राई

वडा अध्यक्ष :

होमनाथ राई 

९८०७००६१६१

वडा सदस्य :

बालिका बि.क.(कार्यपालिका सदस्य )

९८२०३९६९९०

केन्द्र ब. राई 

९८२९३९४०९८

सुरेन्द्र कुमार राई 

९८००९०४९६४

गंगा राई 

९८२४३९२२०२

वडा सचिव :

बम बहादुर राई 

९८६८३४५००१ 

Ward Contact Number: 
-