FAQs Complain Problems

५ नं वडा कार्यालय

सन्तोष राई

वडा अध्यक्ष :

सन्तोष राई 

९८६२२८११९२

वडा सदस्य :

सफल राई 

९८२३०१८११८

मोहन राई 

९८१९३२६८७३

पिंकी राई 

९८६२२२३१८७ 

दिउ कुमारी वि.क.

९८०७३४०१८३

वडा सचिव :

राज कुमार राई

९८५२०८००१०

Ward Contact Number: 
-