FAQs Complain Problems

७ नं वडा कार्यालय

बम बहादुर राई

वडा अध्यक्ष :

बम बहादुर राई 

९८५२०६११५१ 

कार्यपालिका सदस्य :

मधु भण्डारी 

९८१४३२७३८४

प्रकाश राई

९८१५३६७७७८

वडा सदस्य :

लिला राम राई

९८१३०५९१७६

वृतलाल राई 

९८२९३३९१९९

फुलसरी वि.क.

९८१९००११९१

वडा सचिव :

झनकलाल राई 

९८०५३२८७४८  

Ward Contact Number: 
-